ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
De voornaamste wettelijke verplichtingen van VZW's

DRINGEND !!! De statuten in overeenstemming brengen vòòr 31/12/2005 !

BEHEER

Tenminste één algemene vergadering per jaar houden

Een ledenlijst houden bij de zetel van de VZW

Een register van de PV van de beheersorganen bijhouden

Een dossier van de VZW opstellen en bijhouden ter griffie van de rechtbank van koophandel
(Voorbeeld : de ledenlijst = 1 keer per jaar !!!)

BOEKHOUDING

Een boekhouding houden overeenkomstig de wet

Jaarlijks zijn rekeningen en de ledenlijst neerleggen ter griffie

FISCALITEIT

De fiscale fiches overhandigen aan de personen bezoldigd door de VZW.

Belastingsaangifte voor rechtspersonenbelasting of voor vennootschapsbelasting in sommige gevallen indienen !

De belastingen betalen die de VZW verschuldigd kan zijn.

Zeer opletten op BTW-kwesties.

BEHEER VAN HUMAN RESOURCES

Het statuut van zijn vrijwilligers vastleggen overeenkomstig de wet van 2005

Meer info ? Bel 02/660.15.30

Terug