ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
«  Snelle nazicht  »

HET ADVIESBUREAU V.Z.W. HELP STELT U EEN SNELLE NAZICHT VAN UW STATUTEN VOOR

Indien u zelf wenst uw statuten te verbeteren, moet u er de verplichte vermeldingen opgenomen in artikel 2 van de wet integreren, wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Waarom niet de formule « Snelle Nazicht » voorgesteld door het adviesbureau V.Z.W. Help ( 02/660.15.30 ) aannemen ?

•  U ontvangt een ontcijferde info over de verplichte wettelijke vermeldingen
•  U ontvangt een gedetailleerde diagnose onder vorm van een check list
•  U ontvangt een aanbod van diensten voor een in overstemming brengen door onze zorg

Er zal u een kostenbijdrage van 60 gevraagd worden. Vanaf dan heeft u de keus :

•  Ofwel zet u het werk intern voort op basis van onze diagnose
•  Ofwel vertrouwt u ons de opstelling van de wijzigingen op basis van ons bestek

EEN GOEDE INVESTERING ?

Ziehier een schatting van de tijd gespendeerd door uw leden om een herziening van de statuten tot een goed einde te brengen :

INDIVIDUEEL  

- analyse van de bestaande tekst en opzoeking van informatie (1) tussen 2 en 10 uren
- opstelling van de nieuwe tekst (2) tussen 1 en 5 uren
- opsturen van de oproeping voor de Algemene Vergadering tussen 2 en 5 uren

OP DE ALGEMENE VERGADERING *  

- discussie over de wijzigingen : tussen 6 en 50 uren

* Als « alles goed gaat », moet men 2 uren vergaderen van de Algemene vergadering rekenen vermenigvuldigt met het aantal aanwezige personen, hetzij tussen 3 en 25 aanwezige personen voor een kleine VZW.  

BESLUIT

De VZW spendeert tussen 10 en 70 uren van zijn middelen aan taken die niet in direct verband zijn met zijn maatschappelijk doel. De leden, de bestuurders en de vrijwilligers zijn de voornaamste rijkdom van een VZW. Het is raadzaam om ten allen prijze te vermijden deze rijkdom te verspillen !

Bel snel V.Z.W. Help op 02/660.15.30 of stuur uw statuten op met de vermelding « Snelle nazicht » naar : info@asbhelp.com