ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
Wijziging (van de samenstelling) van de raad van beheer of van een orgaan

WAT GEBEURT ER ? ?

•  Wijziging van de samenstelling van de raad van beheer (benoemingen - ontslag)
•  Aanwijzing van een persoon voor het dagelijks bestuur (delegatie van steeds terugkerende taken die geen beslissing van de RvB vergen)
•  Aanwijzing van een persoon die de vereniging kan vertegenwoordigen ten aanzien van derden
•  DAanwijzing van een commissaris (vooral in zeer grote VZW's)

WAT MOET IK VOORLEGGEN ?

•  Twee originele exemplaren van de Aanvraagformulieren I en II ingevuld (zie hieronder - LEES AANDACHTIG GANS DEZE PAGINA !)

Het is ten zeerste aangeraden om van de gelegenheid te profiteren om aan de griffie het register van de EFFECTIEVE leden van de VZW te overhandigen. Deze "lijst" HEEFT NIETS TE MAKEN met de RvB. Het is gans iets anders. Deze lijst zal trouwens nooit bekendgemaakt worden behalve indien u DE VERGISSING begaat ze te overschrijven op Luik B.

« les principales obligations des ASBL »

Vergeet niet de regels toepasselijk op alle documenten die u moet neerleggen na te leven !

WAT ? HOE ? VOOR WIE  ? VOOR WAT ?

•  Aanvraagformulier I - Luik A
Dit document is bestemd voor de griffie en laat die toe om uw VZW te « identificeren » en ze dus terug te vinden. Luik A moet niet ondertekend worden. Het moet enkel de inlichtingen bevatten waarover de griffie reeds beschikt (voorbeeld : in geval van naamswijziging van de VZW, is het de OUDE benaming die u hier moet vermelden !)

•  Aanvraagformulier I - Luik B
Dit document is bestemd voor het Belgisch Staatsblad. U hoeft het enkel naar de griffie mee te brengen die het zal overmaken. Het is ONONTBEERLIJK om de richtlijn van 4 oktober 2004 en artikel 9 van de wet na te leven

OPGELET : 90 % van de weigeringen zijn te wijten aan inbreuken op dit artikel !!!

DE KLASSIEKE VALSTRIK
DOWNLOADEN DE RICHTLIJN IN PDF

•  Aanvraagformulier I - Luik C
Het moet nooit ingevuld worden in het geval van een nieuwe benaming maar HET MOET NIETTEMIN UITGEPRINT EN ONDERTEKEND WORDEN.

DOWNLOADEN DE AANVRAAGFORMULIER I IN DOC FORMAAT

•  Aanvraagformulier II - Luik A 1° en 2°
•  Aanvraagformulier II - Luik C 3° en/of 4° (verschillende exemplaren van Luik C moeten gebruikt worden indien nodig)

Deze documenten zijn bestemd voor de Kruispunt-Bank van Ondernemingen en zullen ook door de griffie overgemaakt worden.

Luik A hoeft niet ondertekend te worden; luik C daarentegen moet altijd ondertekend worden! er is geen Luik B en dat is normaal. U heeft het reeds ingevuld (zie hierboven).

Samengevat : in geval van benoeming of ontslag, moet u DE TWEE AANVRAAGFORMULIEREN (I en II) invullen en uitprinten. Gelieve alle richtlijnen van deze pagina na te leven !

DOWNLOADEN DE AANVRAAGFORMULIER II IN DOC FORMAAT

BELANGRIJK : de leden van de raad van beheer (RvB) moeten in vak 3° opgenomen worden. U zult hun nationaal registernummer nodig hebben.

In de kolom "qualité", schrijft men altijd BESTUURDER en NOOIT "VOORZITTER" of "PENNINGMEESTER" ! Raadpleeg ABSOLUUT punt 4.3.5 en 4..3.7 van de richtlijn van 4 oktober 2004.

Indien er geen gedelegeerde persoon is voor het dagelijks bestuur, blijft vak 4° leeg.

Indien een vertegenwoordiger werd aangewezen, zal dat ook in vak 3° aangeduid moeten worden. Raadpleeg ABSOLUUT punt 4.3.5 en 4..3.7 van de richtlijn van 4 oktober 2004.

KOSTPRIJS ?

103,70 € BTW inbegrepen (voor het jaar 2006)

Terug