ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
Zeker in orde te zijn

MOETEN de statutEN VAN MIJN VZW GEWIJZIGD WORDEN ?

De wet op de VZW’s werd in 2002 gewijzigd en legt de integratie van nieuwe verplichte vermeldingen op, dit VÒÒR 31/12/2005.

Indien u kostbare tijd wil winnen, kunt u ze laten verifiëren door het adviesbureau V.Z.W. Help.

Bij de VZW’s die reeds voor de hervorming bestonden, zijn zeldzaam deze die, bijvoorbeeld, het gerechtelijk arrondissement waarvan zij afhangen hebben vermeld. Dit lijkt niets, maar deze vermelding is voorgeschreven op STRAFFE VAN NIETIGHEID in de wet, vanwaar enige risico’s !

Praktisch betekent dit dat gelijk welke persoon in conflict met een VZW de nietigheid van de vereniging voor de rechter kan vragen en zodoende ze terugbrengen tot een louter feitelijke vereniging waarin de leden niet meer beschermd zullen zijn !!!

Daarentegen moet u misschien de voorwaarden voor toetreding herzien. De leden van een conforme VZW zijn zodanig goed beschermd door de nieuwe wet dat zij alle boekhoudkundige stukken of PV’s van de raad van beheer mogen opeisen !

Er bestaan tientallen kleine valstrikken. Het is nu of nooit om uw tekst grondig te herzien !

PROCEDURE DE MODIFICATION DE STATUS

TUSSEN DE REGELS LEZEN...

•  Eerbiedigt u de wet en de rechten van uw leden ?

Indien u voorzien heeft dat de raad van beheer de maatschappelijke zetel van de VZW kon verhuizen zonder beslissing van de Algemene Vergadering, bent u al in overtreding !

Indien sommige leden niet stemmen op de algemene vergadering, moeten zij herkend worden als toetredende leden, want men mag nooit een effectief lid zijn stemrecht ontzeggen. Bijgevolg zullen in de statuten ook de rechten en plichten van toetredende leden moeten voorzien worden.

•  Heeft u de vertrouwelijkheid van sommige beheersgegevens beschermd (lonen, giften, .) ?
•  Zijn de beslissingen van uw Algemene Vergadering rechtsgeldig genomen (wettelijk voorziene meerderheid, quorum, .) ?
•  Zou de beheerssoepelheid van uw VZW kunnen verbeteren ?
•  Wordt de democratische controle correct uitgeoefend door de Algemene Vergadering ?
•  Is uw raad van beheer conform met de wet (samenstelling, vertegenwoordiging, .) ?
•  Hebben de andere organen van de vereniging een officiële beslissingsmacht ?
•  Zijn u VZW en haar activa beschut tegen een machtsovername van kwaadwillige leden ?

Voor meer info kunt u altijd V.Z.W. Help contacteren op 02/660.15.30